Disclaimer

Frux ICT besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie en gegevens op haar website(s). Desondanks is niet uit te sluiten dat sprake is van onjuistheden en/of onvolledigheden ten aanzien van de informatie en de gegevens op haar website(s).

Frux ICT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet (waaronder maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, fouten en/of vertraging in informatieverstrekking door frux-ict.nl) indien informatie is ontleend aan de inhoud van de website(s) van Frux ICT.

Frux ICT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van haar gegevens, adviezen of idee├źn verstrekt via haar website(s). Indien informatie die (eveneens) op de website(s) staat vermeld, tevens schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Frux ICT garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en worden verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.